Tin Tức

Thông tin dự án cập nhập sớm nhất tại đây

Bảng giá đất TPHCM năm 2018 giai đoạn 2015-2019

Bảng giá đất TPHCM năm 2018 được áp dụng từ năm 2015-2018

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất giai đoạn năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Bảng giá đất thường được sử dụng làm căn cứ tính thuế TNCN, lệ phí trước bạ, trong mua bán chuyển nhượng căn hộ, nhà cửa, đất đai.

Cơ sở dữ liệu thực hiện bảng giá đất TPHCM năm 2018

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

TẢI VỀ QUYẾT ĐỊNH 51/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

TẢI VỀ QUYẾT ĐỊNH 30/2017/QĐ-UBND

BẢNG GIÁ ĐẤT TPHCM NĂM 2018 FILE EXCEL

(Bảng giá đất tphcm năm 2018 được ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2015 file được kèm theo bảng giá số 06 trong quyết định số 51/2014/QĐ-UBND, được áp dụng trong giai đoạn 2015 đến 2019. Bảng giá đất tphcm năm 2018 đã được cập nhập và điều chỉnh về tên đường cũng như điều chỉnh giá 1 số khu vực theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND có note comment trong flie excel)

 

Bảng giá đất 24 quận huyện tại tphcm năm 2018 và được sử dụng trong giai đoạn từ 01/01/2015-31/21/2019

 

Bạn có thể quan tâm bài viết

Hiểu đúng về phí quản lý chung cư, cách tự tính phí quản lý

Hướng dẫn thủ tục mua bán chuyển nhượng căn hộ chung cư khi chưa có sổ hồng

Chat Zalo
Gọi điện ngay