Tin Tức

Thông tin dự án cập nhập sớm nhất tại đây

Điều kiện, đối tượng, danh sách hồ sơ liên quan đến nhà ở xã hội

Tất tần tật những vấn đề cần quan tâm về NHÀ Ở XÃ HỘI như; đối tượng được mua nhà ở xã hội, điều kiện được mua nhà ở xã hội năm 2018, form mẫu hồ sơ đăng ký Mua – Thuê – Thuê Mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn của luật nhà ở năm 2014nghị định số 100/2015/nđ-cp về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

BỘ HỒ SƠ MẪU HOÀN CHỈNH KHI ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều 51. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây:

a) Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát;

b) Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

DÁNH SÁCH FORM MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN MUA – THUÊ – THUÊ MUA NHÀ Ở Xà HỘI

Danh sách các mẫu hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội, Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đính kèm tại thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng.

STT

TÊN MẪU

ĐỐI TƯỢNG

 TẢI MẪU 
MẪU SỐ 01MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘIMẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Tải về

MẪU SỐ 02MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ ỞĐối tượng tại khoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở

Tải về

MẪU SỐ 03MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬPĐối tượng tại khoản 04, 05, 06 điều 49 Luật nhà ở 2014

Tải về

MẪU SỐ 04MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ ỞĐối tượng tại khoản 8 điều 49 Luật nhà ở 2014

Tải về

MẪU SỐ 05MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỐI THƯỜNGĐối tượng tại khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở

Tải về

MẪU SỐ 06MẪU GIẤY TỰ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬPĐối tượng tại khoản 04 Điều 49 của Luật Nhà ở

Tải về

MẪU SỐ 07MẪU GIẤY KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬPĐối tượng tại khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014

Tải về

MẪU SỐ 08MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘIĐối tượng tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014

Tải về

MẪU SỐ 09MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘIMẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Tải về

MẪU SỐ 10MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘIMẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Tải về

MẪU SỐ 11MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘIMẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Tải về

 

Một vài dự án nhà ở xã hội năm 2018

TOPAZ HOME 2 – QUẬN 9

IMPERIAL PLACE BÌNH TÂN

Chat Zalo
Gọi điện ngay