Tin Tức

Thông tin dự án cập nhập sớm nhất tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư hay còn gọi mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thương mại được ban hành kèm theo thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng thông tư hướng dẫn về thủ tục mua bán chuyển nhượng căn hộ chung cư.

Bạn có thể tự lập nội dung hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư tại các dự án thương mại như; Felisa Riverside Quận 8, Topaz Elite Quận 8, Hado Green Lane, Homyland Riverside Quận 2 hay bất kỳ dự án nào. Nhưng không thể chuyển nhượng căn hộ xã hội như Topaz Home 2 Quận 9 hay Imperial Place Bình Tân . Và  khi mua bán chuyển nhượng căn hộ chung cư hợp đồng chuyển nhượng phải đảm bảo theo một số nội dung quy định tại điều 34 thông tư 19/2016/TT-BXD.

Điều 34. Nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân thì ghi thông tin về cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật;

b) Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư; c) Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán; d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Giải quyết tranh chấp;

e) Các thỏa thuận khác.

2. Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Xem và tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư

Bạn có thể sửa đổi mẫu cho phù hợp với thực tế nhưng yêu cầu phải đủ những nội dung theo điều 34 thông tư 19/2016/TT-BXD liệt kê bên trên.

TẢI VỀ

 

 

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư
4.8 (96.67%) 6 vote[s]
Chat Zalo
Gọi điện ngay